Integritetspolicy

Integritet och skydd av dina personuppgifter är, och kommer att förbli, enormt viktig för oss i DG Gruppen. Denna integritetspolicy förklarar mer detaljerat om vår policy.
Denna integritetspolicy gäller alla DG Gruppen affärsprocesser och DG Gruppens samtliga webbplatser, domäner, mobila lösningar, molntjänster och nätverk samt alla webbplatser som går under DG Gruppens varumärke.

DG Gruppen ansvarar för behandlingen av all behandling av personuppgifter, där vi själva bestämmer syftet med behandlingen av informationen och de instrument vi använder för detta. I detta integritetsförklaring kan du läsa mer om de behandlingar DG Gruppen ansvarar för.

Om du har frågor om detta integritetsförklaring eller de bedömningar vi har gjort kan du kontakta oss på info@dggruppen.se.

Når samlar DG Gruppen in personlig information?
Vi behandlar huvudsakligen information om dig i följande fall:
• Du har skickat en förfrågan eller klagomålet
• Du har begärt åtkomst enligt lagen om allmän tillgång till information
• Du har anmält dig till ett evenemang eller tävling
• Du prenumererar på vårt nyhetsbrev
• Du har ansökt om ett jobb hos oss
• Du har beställt tjänster från oss
• Du har begärt en demo- eller provperiod
• Du är journalist och har kontaktat oss för ett uttalande
• Du besöker vår webbplats www.dggruppen.se
• En arbetssökande har gett dig en referens>

Lagringstid
DG Gruppen lagrar din personliga information så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket den personliga informationen samlades in. Informationen raderas sedan.
Personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka godkännandet eller kundrelationen upphör.

DG Gruppen och underleverantörer
Vår relation med tredje parter
För att tillhandahålla tjänster till dig och marknadsföra oss använder vi flera tjänster som tillhandahålls av andra. Detta innebär att vissa av dessa tredje parter behandlar information om dig för våra räkning. Tredje parter som behandlar personuppgifter på uppdrag av DG Gruppen kallas databehandlare.

Vi ingår skriftliga avtal (databehandlaravtal) med tredje parter som vi delar information med och ställer tydliga krav för att följa tillämplig sekretesslagstiftning, inklusive kraven för informationssäkerhet. Tredje parter kommer inte att sälja eller använda personlig information för andra ändamål än de som anges i detta uttalande. För tredje parter som är etablerade utanför EU / EES använder vi, när så krävs, EU-kommissionens standardavtal eller “Privacy Shield” för att säkerställa individens integritet och en tillfredsställande säkerhetsnivå.

Till vilka tredje parter lämnar DG Gruppen din personliga information?
Vi delar bara din personliga information med tredje parter så att de kan hjälpa oss i vårt syfte och aldrig för att sådana tredje parter ska använda din personliga information för sina egna syften. Vi samlar inte in personlig information för att sälja den till annonsörer eller andra företag.

Information lagrad i samband med spårning och marknadsföring utanför tjänsten används endast för att analysera effekten av pågående marknadsföring och lagras i anonym form hos oss. Vi har därför inte tillgång till denna information i form av personlig information. Mer information om detta finns i vårt uttalande av cookies.

Besök vår hemsida
Cookies
Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbsida. Vissa av cookies är nödvändiga för att olika tjänster på vår webbplats ska fungera.

Statistik från webbservern

DG Gruppen använder loggar från vår webbserver för att generera statistik över besök på dggruppen.se. Denna statistik gör det möjligt för oss att förbättra informationen på vår webbplats. Informationen innehåller olika variabler, t.ex. vilken sida du har besökt, vad du har sökt i vår sökmotor, datum och tid för besök och teknisk information om din enhet. Webbservern raderar omedelbart besökarnas IP-adresser. I praktiken kommer det inte att vara möjligt att identifiera besökarna från de återstående parametrarna. Därför är statistiken anonym. Denna information kan därför inte kopplas till dig som individ.
Det legitima intresset är att förbättra och vidareutveckla information på våra webbplatser.

Hantering av personuppgifter
Mediaöversikt
DG Gruppen håller ett register över vilka journalister vi har varit i kontakt med och vilka ämnen frågan berörde. Syftet med registret är att samordna om flera personer svarar på liknande förfrågningar samtidigt, ha kontaktinformation om uppföljning är nödvändig och ha en översikt över vilka journalister som kan vara intresserade av att skriva vilka ämnen. Journalistens kontaktinformation lagras i fem år.
Det legitima intresset är att kommunicera om integritet i media på ett effektivt och konsekvent sätt.

Jobb sökare
Om du söker ett jobb på DG Gruppen, måste vi behandla information om dig för att bedöma din ansökan. Anställningsprocessen innebär att behandla informationen du tillhandahåller oss genom de dokument du skickar till oss, inklusive ansökan, CV, examensbevis och certifikat. Förutom alla intervjuer kan DG Gruppen också genomföra egna undersökningar, vanligtvis intervjuer med arbetssökarens referenser.

Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att genomföra åtgärder på arbetssökarens begäran innan vi ingår ett avtal. Genom att ansöka om tjänsten och ladda upp dokument anser vi att den sökande ber oss utvärdera den inlämnade dokumentationen, genomföra intervjuer och ringa referenser i syfte att ingå ett anställningsavtal.

Om vi gör vår egen forskning utöver detta, till exempel för att kontakta någon som har utfärdat ett certifikat, som gör att vi kan behandla information som är nödvändig för att säkerställa ett legitimt intresse som uppväger övervägande av individens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. Det legitima intresset är att hitta rätt kandidat till tjänsten.
Du behöver inte ange särskilda kategorier av personlig information i din ansökan eller i en intervju. Du kan dock välja att göra dem.

Prenumerera på nyhetsbrev
DG Gruppen skickar ut nyhetsbrev via e-post till de som vill. Nyhetsbrevet innehåller vägledning, nyheter och annat kompetensrelaterat innehåll.

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrev via e-post måste du registrera en e-postadress. E-postadressen kommer bara att användas för att skicka ut nyhetsbrev och användarundersökningar om nyhetsbrevet för att få feedback om vad läsarna behöver och vad de tycker är intressanta. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet samtycker du till vår behandling av information om dig. E-postadressen lagras i en separat databas som drivs av vår databehandlare a2-hosting, delas inte med andra och raderas när du avbokar nyhetsbrevet. Du kan avsluta prenumerationen genom att klicka på länken för detta i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. DG Gruppen behandlar den personliga informationen tills du säger upp prenumerationen på nyhetsbrevet.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Återtagande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen av personuppgifter som inträffade innan du drog tillbaka samtycket.

Beställa tjänster
Via webbplatsen kan du begära tjänster eller liknande för ditt företag. Vi ber sedan om kontaktpersonens namn, kontaktinformation för detta, företagets namn och antal anställda. Informationen lagras under innevarande och följande år. Syftet är att hantera tjänster, hålla reda på och följa upp serviceförfrågningar och förbereda anonym statistik för rapportering och framtida prioriteringar.
Det legitima intresset är att hantera, hålla reda på och följa upp servicebegäranden och sammanställa statistik.

Beställa en demo- och provperiod
Via webbplatsen kan du begära en demo- eller provperiod. Vi ber sedan om kontaktpersonens namn, kontaktinformation för detta, företagets namn och antal anställda. Informationen lagras under innevarande och följande år. Syftet är att hantera tjänster, hålla reda på och följa upp serviceförfrågningar och förbereda anonym statistik för rapportering och framtida prioriteringar.

Logga in
Det är möjligt att logga in på shop.dggruppen.se.

Du har anmält dig till en tävling eller ett evenemang
DG Gruppen kan då och då skapa tävlingar eller evenemang som det är möjligt att registrera sig för.

När vi registrerar dig för ett evenemang kommer vi att be om information som namn, kontaktinformation och arbetsplats. Syftet med informationen är att tillhandahålla information till deltagarna, hantera och arrangera evenemang och förbereda deltagarlistor för deltagarna. Informationen lagras tills händelsen är över.

När vi registrerar dig för en tävling kommer vi att be om information som namn, kontaktinformation och arbetsplats samt bidrag till tävlingen. Syftet med informationen är att länka tävlingsbidragen till en kontaktperson för att kunna ge feedback, begära utarbetande, eventuellt sammankalla för att demonstrera / presentera posten, eller informera om att posten är i finalen. Informationen kommer också att användas för att bjuda in till evenemanget där vi lanserar bidraget (se avsnittet ovan om evenemang). Mest information lagras tills tävlingen är över, men en översikt över vinnare och bra poster kan lagras längre.
De legitima intressena är att hålla evenemang och tävlingar på ett bra sätt.

Andra syften med att behandla personuppgifter
• Behandla och svara på dina frågor
• Övervaka användningen av vår webbplats
• Förbättra kundkommunikation och känna igen potentiella kunder.

Dina rättigheter
Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@dggruppen.se. Du har rätt till svar utan onödigt dröjsmål och senast en månad.
Tillgång till egen information
Du kan begära en kopia av all information vi behandlar om dig.
Korrigering av personlig information
Du kan be oss korrigera eller komplettera information som är felaktig eller vilseledande.
Radering av personlig information
I vissa situationer kan du be oss ta bort information om dig själv.
Begränsning av behandlingen av personuppgifter
I vissa situationer kan du också be oss begränsa behandlingen av information om dig.
Protesterar mot en behandling av personuppgifter
Om vi behandlar information om dig på grundval av våra uppgifter eller på grundval av en intressebalans, har du rätt att invända mot vår behandling av information om dig.

Klagomål
Du har rätt att skicka in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten eller hos den övervakande myndigheten i EU-medlemsstaten om ditt hemvist eller arbetsort, om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med gällande regler lagstiftning om dataskydd.

Tillägg
Förändringar av DG Gruppens tjänster eller i reglerna för behandling av personuppgifter kan leda till en förändring av informationen du har tillhandahållit här. När DG Gruppen har din kontaktinformation, kommer du att meddelas om omfattande förändringar inträffar. Uppdaterad information kommer också att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Varukorg
Wishlist 0
Continue Shopping
Rulla till toppen